အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစဖို႔ …

…………………………….. အေကာင္းဆံုးကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ .. အေကာင္းဆံုးဆိုတာကို ေရြးလုပ္ရပါမယ္ ။ သင္ဟာ သင္႔ဘဝကို သင္ ယခု ဘယ္အေျခအေနပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရွိေန ေရာက္ေနတဲ႔ ဘဝကေန အေကာင္းဆံုးဘဝ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိမိရဲ႕ စိုက္ထုတ္မွဳတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနဖိဳု႔လိုတယ္ လွဳပ္ရွားမွဳပဲျဖစ္ျဖစ္ .. ေျခတစ္လွမ္း လွမ္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသက္ရွဴ ခ်က္ တစ္ခုခ်င္း ရွဴ ရွိဳက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ …. အေကာင္းဆံုး အတတ္နိုင္ဆံုး အေျခအေနကို ျဖစ္ေအာင္ သတိထားျပီး လုပ္ေဆာင္ ၾကိဳးပမ္း နိုင္ေအာင္က်င္႔ .. ဒါဆိုရင္ သင္႔ဘဝဟာ အေကာင္းဆံုးဘဝ ျဖစ္လာမွာပါ .. ။   ဘာေန 28-6-2014

Rate this:

နွိဳင္းယွဥ္ျခင္း

အဖြဲ႔တစ္ခုအတြက္ ဦးစီးဦးမွဳး ျပဳသူကို ေခါင္းေဆာင္ဟု ေခၚသည္ ။ ေခါင္းေဆာင္သည္ အေရးအပါဆံုးေသာ ေနရာေတြ ရွိေနပါသည္ ။ ေခါင္းေဆာင္မေကာင္းလွ်င္ ထိုအဖြဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ အလုပ္လုပ္ပါေစ လမ္းမွားမ်ားျဖင္႔ အက်ိဳးမ်ားလိမ္႔မည္မဟုတ္ ။ ဒါဟာ သေဘာတရား တစ္ခု … ေနာက္ … လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ျမင္ၾကည္႔ပါ ။ လူမွာ ဦးစီးဦးမွဳး ျပဳသူသည္ စိတ္ျဖစ္၏ ။ ထိုစိတ္သည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးပါဆံုးျဖစ္၏ ။ လူတစ္ေယာက္မွာ ထိုဦးစီးတဲ႔ စိတ္မေကာင္းလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ပဲ အလုပ္လုပ္ပါေစ .. လမ္းမွားမ်ားျဖင္႔ အက်ိဳးမ်ားလိမ္႔မည္ မဟုတ္ … ။ ဒီေတာ႔ အဖြဲအစည္းနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို ခိုင္းနွိဳင္းျပတာပါ ။ အဲ႔ဒီ ခိုင္းနွိဳင္းမွဳအျမင္ေပၚမွာ .. … More နွိဳင္းယွဥ္ျခင္း

Rate this:

သင္ေရာ ဘယ္လိုထင္ျမင္သလဲ

သင္ေရာ ဘယ္လိုထင္ျမင္သလဲ လူတစ္ေယာက္အတြက္ သူ႔ရဲ႔ ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းေနစဥ္အတြင္းမွာ .. ေက်နပ္စိတ္ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း ဆိုတာေတြ ျဖစ္ေလ႔ရွိတယ္ ။ လူဟာ ………….. တစ္ေယာက္ထဲ ရွိေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားနဲ႔ ရွိေနစဥ္ေတြမွာကိုယ္ပဲ မိမိလုပ္ရပ္တိုင္းအတြက္ အမ်ားလက္ခံရင္ ေက်နပ္စိတ္ ျဖစ္မိတယ္ ။ လူဟာ ……… တစ္ေယာက္ထဲ ရွိေနစဥ္မွာေတာင္ ကိုယ္လုပ္ေနတာေတြကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ၾကည္႔ေနသလိုမ်ိဳး စိတ္ထဲ ရွိေနတတ္ျပီး ညင္ညင္သာသာ က်က်နန ျပဳမူတတ္တယ္ ။ အဲ႔ဒီလို ျပဳမူလိုက္ျပီးရင္လည္း ေက်နပ္ေနတတ္ျပန္တယ္ ။ လူဟာ ………. တစ္ခုခုလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ထိုလုပ္ရပ္ဟာ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ တျခားသူအျမင္ကို ပိုျပီး ဂရုစိုက္တတ္ျပန္တယ္ ။ လူဟာ ………… တျခားတစ္ေယာက္က မင္းလုပ္တာ … More သင္ေရာ ဘယ္လိုထင္ျမင္သလဲ

Rate this: