နားလည္ျပီလား

မမွတ္ရင္လည္း မသိဘူး မွတ္ရင္လည္း မမိဘူး ဒါဆို သင္ ဒူသြားတာျဖစ္လိမ္႔မည္ ။   စိတ္ခုတယ္ဆိုတိုင္း ညစ္တာမဟုတ္ ညစ္တယ္ဆိုတိုင္း စိတ္ပ်က္တာမဟုတ္ စိတ္မသာမယာျဖစ္ျခင္းက ေကာင္းျခင္းေတာ႔ မဟုတ္ပါ ။   ေဝးလြန္းလွ်င္လည္း မေကာင္း နီးလြန္းရင္လည္း ရိုးအီ ဒါဆိုရင္ သင္႔မွာ အႏွစ္မရွိလို႔ျဖစ္လိမ္႔မည္ ။   စားတတ္ရင္ ေဆးတဲ႔ မစားတတ္ရင္ ေဘးဆိုျပန္တယ္ တန္ေဆးလြန္ေဘး စကားပံုေလးကို မွတ္သားမွ ျဖစ္မယ္ ။   အိပ္ခ်င္ေနရင္ ပ်င္းတာတဲ႔ မအိပ္ခ်င္ဘူးျဖစ္ေနရင္ ေၾကာင္ေနတာတဲ႔ လုပ္ေနၾကအတိုင္းလုပ္ျပန္ေတာ႔ ..စက္ရုတ္လို႔ ဆိုျပန္ေသးတယ္ ။   လြယ္တယ္ဆို လုပ္ခ်င္ မလြယ္ဘူးဆို မ်က္နွာလႊဲခ်င္နဲ႔ ၾကာလာေတာ႔ ဆားဓါတ္ေတြ ခ်ိဳ႔ခ်ိဳ႔သြားတယ္ ။   … More နားလည္ျပီလား

Rate this: