မေရရာဘူး

ေလွ်ာက္လက္စ လမ္းတစ္ခု ေသာက္လက္စ ေဆးလိပ္တတို မိုးမလံုတဲ႔ ဒီဇရပ္အိုထဲ ဆက္ေနဖို႔လည္း မေရရာဘူး …….။   ခဲေသးေသးေလး တစ္လံုး ေရျပင္ေပၚ ေရာက္သြားတဲ႔ အခိုက္ ၾကာရွည္ရွည္ ၾကည္႔နုိင္ဖို႔ရာ မေရရာဘူး ……။   အေတြးမတူၾကတဲ႔ ဒီေလာကထဲ သူ႔အျမင္ကိုယ္႔အျမင္ ယွဥ္ၾကည္႔တဲ႔အခါ ညီညြတ္ေၾကေအးဖို႔ရာ မေရရာဘူး ……။   လူနွစ္ေယာက္ ဘဲဥတစ္လံုး … ထမင္းတ၀ိုင္းထဲ ဆံုတဲ႔အခါမွာလည္း .. ညီတူညီမွ် စားတတ္ဖို႔လည္း မေရရာဘူး …..။   မျပည္႔စံုတဲ႔ ဒီဘ၀ထဲမွာ . အခ်ိန္ေတြကုန္လို႔ ေန၀င္သြားျပန္ေတာ႔ နားခိုရာအစစ္ လက္၀ယ္ရရွိဖို႔ရာမွာ မေရရာဘူး …. ။   ဘာေန 24-11-2012

Rate this: