အနာဂတ္နိုင္ငံအတြက္ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္

အနာဂတ္နုိင္ငံအတြက္ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ အမိနိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကိုယ္႔နုိင္ငံကိုခ်စ္တဲ႔ နုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္႔လို လူငယ္ျပည္သူျပည္သားေတြအား ဒီေနရာကေန အားမနာ လွ်ာမက်ိဳး ေျပာခ်င္တာ ေျပာပါမယ္ ။ အမွားေတြ ပါနိုင္တာမို႔ .. ခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႔ နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္ ။ လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ .. လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကျပီး .. အျပစ္ေျပာစရာေတြ ရွိသလို ခ်ီးမြမ္းစရာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္ ။ လူတိုင္းရင္မွာလည္း တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးတဲ႔ နုိင္ငံအျဖစ္ကို ရရွိဖို႔ မြတ္သိပ္ေနၾကလ်က္ပါ ။ ခုလို အျပင္းအထန္ ၾကိဳးစားရမဲ႔ အေျခအေနမွာ တစ္ကိုယ္ရည္ ၾကည္႔တဲ႔ စိတ္ထားမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာနုိင္ငံသားတိုင္းလိုလို မထားသင္႔ပါဘူးလို႔ အထူးေျပာခ်င္မိပါတယ္ ။ ဒီေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ခ်စ္သလို .. ကိုယ္မိသားစု ၊ … More အနာဂတ္နိုင္ငံအတြက္ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္

Rate this: