သခၤါရ

…………………. ေန႔ရက္ေတြနဲ႔အတူ ေလယူရာ တိမ္းတိမ္းသြားတဲ႔ နုပ်ိဳရွင္သန္ျခင္းမ်ား …   ေန႔ရက္ေတြနဲ႔အတူ အမာရြတ္ေတြ ထပ္ထပ္သြားတဲ႔ ခံစားခ်က္ ဒဏ္ရာမ်ား…   ေန႔ရက္ေတြနဲ႔အတူ တေန႔တျခား တိုးတိုးလာတဲ႔ ဘာသာေဗဒ အသစ္သစ္ေတြနဲ႔…. စိတ္ကူးမ်ား .. ရြက္လႊင္႔ျခင္းမ်ား အသက္မက တန္ဖိုးထားျခင္းမ်ား သံေယာဇဥ္ေတြ.. ခ်စ္ျခင္းတရားေတြ ျမတ္နိုးျခင္းမ်ား .. နာက်င္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ခံစားခ်က္ အဖံုဖံုတို႔ေတြသည္ … ေန႔ရက္အခ်ိန္တို႔နဲ႔အတူ ေဝလြင္႔ပ်က္သုဥ္း ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ႔သည္ သာခ်ည္း…။   (2-4-2014)

Rate this: