ပထမအရြယ္

ငယ္ ငယ္က ၾကားဖူး မွတ္သားဖူး ယံုခဲ႔ဖူးတဲ႔ စကားတစ္ခြန္း …

 

ပထမအရြယ္ ပညာရွာ

ဒုတိယအရြယ္ စီးပြားရွာ

တတိယအရြယ္ တရားရွာ တဲ႔ ။

တရားေတြ နာျပီး တဲ႔ အခိုက္ … အသိထဲ ေပၚလာတဲ႔ အေတြးကေတာ႔ ငယ္ရြယ္စဥ္ စိတ္ဥာဏ္သြက္လက္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ တရားကို ျပီးျပတ္ေအာင္ ရွာထားတာက အေကာင္းဆံုးလို႔ သိရွိလက္ခံမိလိုက္တယ္ … ။

 

ယခုအခ်ိန္မွာ အရြယ္လြန္သည္ျဖစ္ေစ မလြန္သည္ျဖစ္ .. ေသမင္းရန္က ေအးတယ္ မထင္လိုက္ၾကပါနဲ႔ … ။

အမွည္႔တဝင္းဝင္း အကင္းတျဖဳတ္ျဖဳတ္ တဲ႔ .. အရြယ္မေရြးပါ ။

 

ေစတနာ မ်ားစြာျဖင္႔

ဘာေန


leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s