အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစဖို႔ …

……………………………..

အေကာင္းဆံုးကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ .. အေကာင္းဆံုးဆိုတာကို ေရြးလုပ္ရပါမယ္ ။

သင္ဟာ သင္႔ဘဝကို သင္ ယခု ဘယ္အေျခအေနပဲ ျဖစ္ျဖစ္

ရွိေန ေရာက္ေနတဲ႔ ဘဝကေန အေကာင္းဆံုးဘဝ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္

မိမိရဲ႕ စိုက္ထုတ္မွဳတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနဖိဳု႔လိုတယ္

လွဳပ္ရွားမွဳပဲျဖစ္ျဖစ္ .. ေျခတစ္လွမ္း လွမ္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္

အသက္ရွဴ ခ်က္ တစ္ခုခ်င္း ရွဴ ရွိဳက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ….

အေကာင္းဆံုး အတတ္နိုင္ဆံုး အေျခအေနကို ျဖစ္ေအာင္

သတိထားျပီး လုပ္ေဆာင္ ၾကိဳးပမ္း နိုင္ေအာင္က်င္႔ ..

ဒါဆိုရင္ သင္႔ဘဝဟာ အေကာင္းဆံုးဘဝ ျဖစ္လာမွာပါ .. ။

 

ဘာေန

28-6-2014

Advertisements

leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s