ငါ .. မွားသလား ..

depression_1-ad78d208bfd0907a122c249a74cd8f6ff184705e-s6-c30အေစးကပ္ေနတဲ႔ အေတြးေတြက

ျမင္ျမင္ရာ ပစ္ခြင္းလို႔

ခရီးေတြ ေလွ်ာက္လိုက္တာ ..

လမ္းေပ်ာက္လို႔ လမ္းေထာက္တဲ႔ခါၾကမွ

ငါ .. လမ္းမွားေနျပီ … တဲ႔ ။

 

ခက္တာပါပဲ …

ေလွ်ာက္လက္စ ဒီခရီးက

အေတာ္အတန္ လမ္းေပါက္ခါမွ

အေမွာင္အတိ အလင္းမရွိနဲ႔

ဘယ္ကို ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ္မွန္း ..

နည္းနည္းမွကို မျမင္ … ။

 

အလင္းရွင္ ကယ္ေတာ္မူတဲ႔အခါမွ

အမွားေတြက ဒင္းၾကမ္းလို႔

လမ္းေတြက စုတ္ပဲ႔နဲ႔

ခရီးလမ္းအစကိုပဲ ျပန္ေတြးမိေတာ႔တယ္ …

ငါ … အေတြးမွားေလျခင္း …. ။

 

ဘာေန

1st-march-2014


leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s