အမွိဳက္မၾကိဳက္သူ

အမွိဳက္မၾကိဳက္သူ
……………………………..
လူတိုင္း နံနံေစာ္ေစာ္ အမွိဳက္သရိုက္အနံ႔ကို မၾကိဳက္ၾကေပ ။

ကၽြန္ဳပ္သည္လည္း … အမွိဳက္နံ႔ကို မၾကိဳက္၍

အမွိဳက္ပံုထဲ မဆင္းျခင္း ျဖစ္ေလသည္.. ။

ထိုသို႔ ေနနိုင္ဖို႔မူကား အမွိဳက္ကို အမွိဳက္မွန္းသိဖို႔သာ လိုေပသည္ ။

အမွိဳက္ကို အမွိဳက္မွန္းမသိေသာ သူမ်ားကား

အမွိဳက္နံ႔မ်ားျဖင္႔သာ .. ရွဴရမွန္းမသိ ရွဴမိၾကေလသည္ ။

ထိုသူတို႔သည္ ထို႔သို႔ ရွဴရျခင္းကိုမူ မႏွစ္သက္ၾက

သို႔ေပမဲ႔ အမွိဳက္ကန္ အမွိဳက္ပံုမ်ားကိုသာ

ဝင္ဝင္ေခြ႔တတ္ၾကေလသည္ ။

လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္ေပသည္ ။

အမွိဳက္နွင္႔တူေသာ စရိုက္မေကာင္းေသာ နယ္ပယ္ထဲသို႔

မေရာက္ရေလေအာင္ သတိထားျပီး ေရွာင္းရွားဖို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္ ။

( အက္ေဆး တို .. )

ဘာေန

1/19/2013


leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s