ေလာင္းရိပ္လြတ္ျပီ

ေလာင္းရိပ္လြတ္ျပီ

ကမာၻကို ေနေျပာက္ထိုးေတာ႔ လွိဳင္းထနိဳင္သတဲ႔ မျဖစ္နိုင္တာ ..

အဲ႔ဒါက ေနေျပာက္ရဲ႕ ေအာက္မွာ ကမာၻရွိေၾကာင္း သိသြားေစတယ္ေလ

 

ျမန္မာကို ေနေျပာက္ထိုးေတာ႔ လွိဳင္းထသြားျပန္သတဲ႔ ဟုတ္သတဲ႔လား

ဒါကလည္း ေနေျပာက္ရဲ႕ေအာက္မွာ ျမန္မာ ရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္တာေလ

 

မွန္ပါ႔ …  ဒီကမာၻမွာ ျမန္မာ ရွိတယ္ .. ဟုတ္တယ္ ဒို႔ျမန္မာရွိတယ္….။

 

လူတိုင္း ေလခၽြန္ေနတဲ႔ေခတ္ၾကမွ ဒို႔တေတြ ငိုေနရမတဲ႔လား  မျဖစ္နုိင္တာ

ေလခၽြန္တာ အသာထား အသက္ရွဴဝဖို႔ အားယူလိုက္ၾကစမ္းဘာ

 

ငါတို႔သမိုင္းမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ အတိပါပဲ ေနာက္လူေတြ  ၾသခ်ၾကလိမ္႔မယ္

ငါတို႔ေျခရာေတြ လွေစဖို႔ ငါတို႔ ေျခေထာက္ေတြ လွမ္းရမယ္ .. ရိုးသားရလိမ္႔မယ္..

 

စစ္တယ္လို႔ လက္ခံထားတဲ႔ ငါတို႔ တကယ္စစ္ေအာင္ အဟုတ္အားထုတ္ၾကရမွာ

ကမာၻက ထိုးတဲ႔ လက္ညွိဳးေတြ ျပန္ေကြးသြားေအာင္ ငါတို႔မွာ တာဝန္ရွိတယ္

 

ငါတို႔တေတြ တကယ္လုပ္နိုင္တယ္ ေနာက္က်လို႔ အားမရွိဘူး မလုပ္နဲ႔

ျမန္မာေသြးက ရဲပါတယ္ … ၊ ခါးေနတဲ႔ သမိုင္း အသစ္ျပန္ျပင္ၾကပါစို႔ …

 

အို … မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ … ။

 

ဘာေန

၁၄ ၊ ဂၽြန္ ၊ ၂၀၁၂


leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s