စိတ္နဲ႔ ဘဝ

ထိန္းပါေလ႔ ဒီစိတ္ .. တဒိတ္ဒိတ္နဲ႔ သူခုန္

ပါေလရာ သူထိပ္ဆံုးက ေရာက္တတ္ပါ႔ ေနရာစံုမွာ

အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ပါက ခါးခ်ည္႔လို႔ က်န္ခဲ႔မွာ

ထိပ္ဆံုးက သူေနတာ သူမပါရင္လည္း မျဖစ္ေသး

ေခ်ာ႔ေခ်ာ႔ေလးထိန္းပါမွ ေပ်ာ႔ေပ်ာ႔ေလး လိုက္ပါမွာ

သူ႔ကိုယ္သူ သူျမွင္႔မွ ထိပ္ဆံုးသို႔ တက္ေလတာ

သူ႔ကိုယ္သူ သူနွိမ္႔က ေအာက္ဆံုးသို႔ ဆင္းေလတာ

ခင္တြယ္စရာ ျဖစ္ျပန္ေတာ႔ ရစ္ဖြဲ႔ေလ႔ သူ႔ပံုမွာ

ခံစရာခံ စံစရာစံ သူေစတဲ႔အတိုင္းေပ မို႔  ..

သတိေလးထားနိုင္မွ ဒီေကြ႔က တက္နိုင္မွာ

မလြယ္ျပန္ပါ ဒီစကား လူတိုင္းက သံုးျပန္တာ

ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မလြယ္ပါ .. မရဘူးေတာ႔ မရွိေသး

အဆင္ေျပ ေျပလည္ေရးကိုပ သိခ်င္သပ ဆိုရင္ဗ်ာ

ေဝးေဝးကို သင္မၾကည္႔နဲ႔ နီးနီးေလး သူရွိတာ

ကိုယ္႔ေခါင္းကို ကိုယ္ေခါက္ ေမးၾကည္႔မွ ထင္ရွားမွာ

ျငိမ္းခ်မ္းတဲ႔ ထိုေနရာ  လုပ္တဲ႔အတိုင္း သူျဖစ္မွာ

မေမ႔ကာ ထိန္းခါမွ … ေတာ္ကာက်မဲ႔ ဒီဘဝပါ

အားကိုးစရာ ဒီတစ္ခုတည္းေပမို႔ ေမ႔ေဆးကိုေတာ႔ မေဖာ္လိုပါ

ေလွ်ာက္လိုက္ပါ ဒီတလမ္းမို႔ ရပ္တန္းကိုေတာ႔ မရပ္ေစခ်င္

မသိမွဳ အဝိဇၨာမွာ ျမဴေတြက ဖုန္းပါဘိနဲ႔

သံသရာ ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ဇာတ္သိမ္းက ၾကာလိုက္တာ

စြဲလမ္းမွဳ အပိုေတြနဲ႔ ဇာတ္ေၾကာကို ဆန္႔ကာ ခင္လို႔

ဥာဏ္အစဥ္ သူျပင္လို႔ မေပးပါက ဇာတ္လမ္းက ဆံုးမည္မထင္

မေမ႔ေစ သတိေတြထားပါမွ .. လိုရာကို တို႔တေတြ ေရာက္ပါလိမ္႔ မယ္

ၾကိဳးစားပါ လက္ေတြ႔ အားေတြနဲ႔ ..

ၾကံဳခဲလွတဲ႔ ဒီဘဝမွာ …  အခက္ဆိုတာ မလႊဲေရွာင္သာမို႔

ကိုယ္႔ေခါင္းကို ေသခ်ာသံုးကာပ ေနမဝင္မွီ ေရာင္ျခည္ေတာက္ေနတုန္း …

အႏွစ္မွန္ပန္းတိုင္ကို အာရံုဆင္လို႔ …. ေရွ႔ဆက္ၾကစို႔ေလး … ။

ဘာေန

၁၈ ရက္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၊ ၂၀၁၂

Advertisements

2 thoughts on “စိတ္နဲ႔ ဘဝ

leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s