ငါတို႔ရဲ႕ …မင္း

ငါတို႔ ေလွ်ာက္ေနျပီ

ငါတို႔ သြားေနျပီ

ငါတို႔ အသက္ရွဴေနျပီ

ငါတို႔နဲ႔အတူ လိုက္ခဲ႔ပါ ..

ငါတို႔နဲ႔အတူ အသက္ရွဴပါ

ငါတို႔ ေတြးေနျပီ

ငါတို႔ ေဆြးေနျပီ

ငါတို႔နဲ႔အတူ ေတြးေပးပါ

ငါတို႔နဲ႔ အတူ မေဆြးပါနဲ႔

ငါတို႔ အလင္းရွိခ်ိန္ လင္းေစခ်င္ခဲ႔တယ္

ငါတို႔ အလင္းမဲ႔ခ်ိန္ လိုက္မမဲ႔ေစနဲ႔

ငါတို႔ မင္းအတြက္ ထားရစ္တဲ႔ သေဘာထားပါ

ငါတို႔ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေရာက္တဲ႔အခါ

ငါတို႔အတြက္ ေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္တဲ႔အခါ

ငါတို႔ တေတြ အနားယူေတာ႔မဲ႔အခါ

ငါတို႔နဲ႔အတူ မင္းရွိပါ

ငါတို႔ မင္းကိုလိုအပ္တယ္

ငါတို႔ မင္းဆီက စကားေတြ ၾကားခ်င္တယ္

ငါတို႔ မင္းေၾကာင္႔  ေသေပ်ာ္လိမ္႔မယ္

ငါတို႔ကို  မင္းအေလးထားပါ

ငါတို႔ မင္းအတြက္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါ႔မယ္

ငါတို႔အတြက္ သူရဲေကာင္းဆန္ပါ

ငါတို႔ေနဝင္ခ်ိန္မွာ  အျပံဳးနဲ႔သြားခ်င္လို႔ပါ .

ငါတို႔အတြက္ မင္းဟာ အေကာင္းဆံုးဆိုတာ သိသြားခ်င္လို႔ပါ

ငါတို႔ အရင္မသြားခင္ မင္းသြားခ်င္လည္း

ငါတို႔ မင္းကို ငါတို႔လိုသလို

ငါတို႔ မင္းအတြက္ ရြက္ေဆာင္ေပးပါ႔မယ္

ငါတို႔နွလံုးသားမွာ ငါတို႔ လိုခ်င္တာ

ငါတို႔ မိတ္ေဆြ ငါတို႔သူငယ္ခ်င္း မင္းဆိုတာပါ ။

ဘာေန

၂၆-ေမလ-၂၀၁၁

Advertisements

4 thoughts on “ငါတို႔ရဲ႕ …မင္း

 1. barnay,
  yr ideas are so strange to feel!
  but yr words shows yr good attitude to yr friends.
  thanks for yr good wish to us.
  i will be near u until our parting,may be alive parting or death parting.
  thanks

leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s