ထိုက္တန္သူ

ထိုက္တန္သူ

အားထုတ္မွဳ တစ္ခုခုအတြက္ ထိုက္တန္တဲ႔ ဆုေၾကးအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ရရွိနိုင္တဲ႔ တန္ဖိုးကို ထိုအားထုတ္သူကိုယ္တိုင္ ရရွိပါလိမ္႔မည္ .။ ထိုသူကို သူ႔လုပ္ရပ္အတြက္ ထိုက္တန္သူဟု ေခၚဆိုပါသည္။ က်ေနာ္႔မွာ ငယ္ငယ္ကတိုင္ ခုထိ ရရွိပိုင္ဆိုင္ေနသမွ်အားလံုးသည္ က်ေနာ္ အားထုတ္မွဳမ်ားရဲ႕ ရလဒ္ ထိုက္တန္မွဳပဲ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ ေကာင္းေကာင္း အားထုတ္ခဲ႔ရင္ ရရွိမည္႔အရာသည္ ေကာင္းမြန္ေနမည္ ။ အဆိုးကိုသာ အားထုတ္ခဲ႔မည္ဆိုလွ်င္လည္း က်ေနာ္ ရရွိမည္႔အရာမွာ မည္သို႔မွ် ေကာင္းမြန္နိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးကို သူ႔မ်ားကၽြန္ဘဝမွ ရေအာင္ ဦးေဆာင္ ေပးခဲ႔တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ၾကည္႔ပါ။ သူ အားထုတ္ခဲ႔တဲ႔ အက်ိဳးအေလ်ာက္ တတိုင္းျပည္လံုးက အေပၚယံမဟုတ္ပဲ စိတ္ဝိဥာဥ္ ေတြကကို ေလးစားရတဲ႔ အျဖစ္ ဒါဟာ သူ႔လုပ္ရပ္အတြက္ အဲ႔ဒီလိုေလးစားမွဳျဖင္႔ ထိုက္တန္သူပါ။ သူသာ အဲ႔ဒီလို မစြမ္းေဆာင္ခဲ႔ပါက ယခုလို က်ေနာ္တို႔ စိတ္ဝိဥာဥ္မွာ ေလးစားခံရတဲ႔ သူအျဖစ္ ရွိမလာနိုင္ပါဘူး ။ ေလာကၾကီးမွာ ထိုက္တန္မွဳဟာ အေပၚယံ သေဘာမဟုတ္ အမ်ားသိမွတ္မွ မဟုတ္ သူ႔အလိုလိုကိုပဲ  တန္ဖိုးက ညီမွ်ေနတာပါ။

ထိုက္တန္မွဳမွာ  လူေတြသတ္မွတ္ျခင္းထက္ ပိုခ်င္လည္း ပိုမယ္ ေလ်ာ႔ခ်င္လည္း ေလ်ာ႔မယ္ ထိုသို႔ ကြဲျပားမွဳသည္ ထိုသူ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ ဟူသည္က အတိအက် ပိုင္းျဖတ္ျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းတခုအတြက္ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ မည္သည္႔ အက်ိဳးရလဒ္ကိုမွ် မေမွ်ာ္ကိုးပဲ ေစတနာ ျဖင္႔ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတယ္ဆိုပါစို႔။ ထိုသူအား အားလံုးက ေက်းဇူးတင္မွဳျဖင္႔ တုံ႔ျပန္ၾကမည္။ ေနာက္ အၾကီးအကဲ တစ္ေယာက္က ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ျဖင္႔ ဂုဏ္ျပဳမည္ ။   ထိုသူရလိုက္သည္မွာ ထို တံု႔ျပန္မွဳနွင္႔ ခ်ီးျမင္႔မွဳ သာ မဟုတ္ ။  တကယ္ေတာ႔ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြဟာ လူေတြ သတ္မွတ္ျခင္းထက္ ပိုသာေသာ ထိုက္တန္မွဳက အလိုလိုျဖစ္ေနမည္ ။ ထိုအရာကို ကုသို လ္ျပဳျခင္းျဖင္႔ နွိဳင္းစာလွ်င္ သိသာနိုင္မည္ထင္ပါသည္ ။ ကုသိုလ္ျပဳသူအတြက္ မည္မွ် ရပါသည္ဟု မတိုင္းတာနုိင္သလိုပင္ ထိုသူမွာလည္း သူ႔ေစတနာနွင္႔ ညီမွ်ေသာ ထိုက္တန္မွဳ တစ္ခုက အလိုလို ျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္ ။

ခုေခတ္ လူငယ္လူၾကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ သူတို႔ဘဝေတြအတြက္ ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မွဳသည္သာ ၾကီးျမတ္ၾကသည္ ဟု မွတ္ယူေနၾကသည္။ ထိုအရာကို က်ေနာ္ သိသေလာက္ ေျပာျပခ်င္မိသည္ ။ ထိုက္တန္မွဳ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးကို ဘဝ တစ္ခုမွာ တိုင္းတာၾကည္႔ပါမည္ ။  က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ . ဘယ္ေလာက္ပဲ ဂုဏ္ထူး ပကာသနေတြ ျမင္႔ျမင္႔ တဖက္သားအတြက္ လုပ္ရပ္ေတြမွာ ေစတနာ မပါခဲ႔ရင္ ထိုတေန႔တာ ထိုဘဝဟာ တန္ဖိုးမဲ႔ ေနမည္သာ ျဖစ္မည္ ။ က်ေနာ္တို႔ မည္မွ်ပင္ ဆင္းရဲေစကာမူ သူတပါးအတြက္ လုပ္ေပးနိုင္ေသာ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ ေစတနာသာ ပါခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ထိုတေန႔တာ ထိုဘဝဟာ မည္သူမွ် မသတ္မွတ္ေပမဲ႔ တန္ဖိုးရွိေနပါမည္မွာ အမွန္ဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္ ။

စိတ္ေစတနာေကာင္းသည္သာ ဘဝတစ္ခုအတြက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အသီးအပြင္႔ဆိုတာကို သိသူနည္းပါးေနပါသည္ ။ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင္႔ လုပ္ကိုင္ေပးမွဳ၊ ေထာက္ပံ႔မွဳသည္ တဖက္လူမွာ ၾကည္နူးျခင္း ေက်နပ္ျခင္း ၊ဝမ္းသာျခင္း ၊ ဟန္ေဆာင္မွဳ ကင္းသြားျခင္း စသည္စသည္မ်ား  ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါသည္ ။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပဲ စိတ္ေစတနာ မပါ အျဖစ္သေဘာ ျဖင္႔သာ လုပ္ကိုင္ေပးမွဳ ေထာက္ပံ႔မွဳမ်ားသည္ တဖက္လူမွာ ‘ဒီလူ ငါ႔ကို လုပ္ေပးတာ ေစတနာမပါဘူး’ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မည္ ။ တံု႔ျပန္မွဳ တခုခုရွိမယ္ဆိုလွ်င္လည္း ထိုအတြက္ သူ ေပးရ ၊ မေပးရ စဥ္းစားသြားမည္ ။ ထိုသေဘာကိုၾကည္မယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းမွာ တဖက္သားဆီမွ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ခံစားနိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိရွိသည္ ဟု သိရွိနုိင္ပါသည္။ တဖက္လူက အေခ်ာဆိုလွ်င္ ကိုယ္ဆီကလည္း အေခ်ာကို သာ ေပးေပလိမ္႔မည္၊ တဖက္က အၾကမ္းဆိုလွ်င္ေတာ႔ ကိုယ္႔ဆီမွ “သူေပးတာကမွ မေကာင္းတာ ငါလည္း မေကာင္းတာပဲ ေပးရမွာေပါ႔” ဟုတ္ သတ္မွတ္ေပလိမ္႔မည္ ။ ထိုအရာမ်ားသည္ လူအမ်ားအၾကား သိလြယ္ျမင္လြယ္နိုင္ေသာ မတူညီေသာ ရလဒ္သို႔မဟုတ္ ထိုက္တန္မွဳမ်ားပင္ျဖစ္သည္ ။

က်ေနာ္တို႔ ဘဝေတြမွာ မည္သည္ကိုမွတ္သား၍ မည္သည္ကို ခ်န္ထားသင္႔သနည္း ဟူသည္ အလြန္လြယ္ကူ ရိုးရွင္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုအသိသာပါ တကယ္လက္ေတြမွာေတာ႔ တပ္မက္ျခင္းမ်ား အလိုေလာဘမ်ားက လူ႔စိတ္ကို ဦးစီးကာ တစ္ဘို႔တည္း ၾကည္႔တတ္တဲ႔ စိတ္မ်ားသာ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုအရာသည္ မိမိဘဝအတြက္ တန္ဖိုးမ်ားေလွ်ာ႔ခ်ေနသည္ဟု ထိုသူမ်ား မသိၾက၊ ေတြးလည္း မေတြးမိၾက ၊ နားလည္ေပးရေကာင္းမွန္းလည္း မသိ၊ စိတ္ေစရာသာ လိုက္လုပ္ေနရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုသူမ်ားကို အသိဝင္ဖို႔ နားမခ်နိုင္ပါ။ သူတို႔မွာ ငါသိငါတတ္မာန မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင္႔ အသိစိတ္မွာ မွန္ကန္မွန္း သိေပမဲ႔ ကိုယ္႔ထက္ေက်ာ္သြားမွာစိုးရိမ္မွဳ႔ျဖင္႔  လက္မခံလိုၾက။ ဒါျဖစ္ေနၾကသေဘာတရားမ်ားပါ ။

ျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္း သည္ တဘို႔တည္း (မိမိအက်ိဳးကိုသာ ၾကည္႔ျခင္း) အတြက္သာ ၾကည္႔ျပီး ေျဖရွင္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ႔ တဖက္သူ မည္သို႔ ရွိသည္ သူ႔ေနရာမွာ ကိုယ္သာဆိုရင္ ဘယ္လို ခ်မွတ္မည္။ ထိုသို႔ မိမိစိတ္သေဘာထားေလးကို  ထည္႔သြင္းစဥ္းစားနိုင္မွဳျဖင္႔ ျဖစ္ေနၾက ျပႆနာမ်ား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျပလည္သြားေစမည္ ။ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာဆိုလွ်င္လည္း ထို႔သို ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္႔မွာ အခက္အခဲရွိသလို သူတစ္ပါးမွာလည္း အခက္အခဲ ရွိနိုင္ပါသည္ ထို႔အတြက္ မိမိနားလည္ေပးတတ္ရမည္ မိမိနားလည္ေပးသလို တဖက္သူမွလည္း ေက်ာက္ရုပ္၊စက္ရုပ္မဟုတ္ ။ သူသည္လည္း လူသားျဖစ္တာေၾကာင္႔ နားလည္မွဳမ်ား ကူးစက္သလို တံု႔ျပန္လာပါလိမ္႔မည္ ။ သို႔မွသာ ျပႆနာကို ေျပလည္နိုင္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား နားလည္မွဳမ်ား ေပၚထြက္လာပါမည္ ။

လူတစ္ေယာက္ အတြက္ ထိုက္တန္ျခင္း မထိုက္တန္ျခင္းဟူသည္ သူ႔လုပ္ရပ္ေနာက္က အလိုလို လိုက္ပါေနမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ လုပ္ရျပီး မည္မွ် မရလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူအတြက္ တစ္ခုေျပာလိုပါသည္ ။ သူတစ္ပါးကို ကူညီလိုက္ရျပီး ထိုသူဆီမွ  ျပန္လည္တံု႔ျပန္မွဳကို ေမွ်ာ္လင္႔တတ္ၾကသည္မွာ လူတိုင္းလိုလို ရွိတတ္ၾကသည္။ ထိုကူညီခံဘက္မွ ကိုယ္ထင္သလို တံု႔ျပန္မွဳ မရွိသည္႔အခါ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္တတ္ၾကသည္ ။ ကူညီခဲ႔တာ မွားသလိုလို ထင္တတ္ၾကသည္ ။ အမွန္မွာေတာ႔ အကူအညီလို၍ ကူညီျခင္းျဖစ္သည္ ။ထိုသူ႔ထံမွ ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းသလို မရခဲ႔ရင္လည္း စိတ္မခုမိပါေစႏွင္႔လို႔ ေျပာခ်င္မိပါသည္ ။ တကယ္ေတာ႔  ကူညီလိုက္သည္႔ မိမိသက္ေရာက္မွဳ တန္ဖိုးကေတာ႔ မည္သူမွ် မသတ္မွတ္ေပမဲ႔ အလိုလို ရွိေနပါသည္ ။ ထိုရွိေနတဲ႔ တန္ဖိုးကို မတံု႔ျပန္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္လာမည္ စိတ္မသာမယာမွဳျဖင္႔ လွီးဖဲ႔ မပစ္ပါနွင္႔လို႔ ေျပာခ်င္မိသည္ ။ တကယ္ေတာ႔ ေစတနာသည္သာ အဓိက ျဖစ္ေနပါသည္ ။

မိမိဘဝအတြက္ ထိုက္တန္တဲ႔ ဘဝ ျဖစ္ဖို႔ ေစတနာ ပါပါ ျဖင္႔ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပါလို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါသည္ ။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းမွာ ေစတနာ တရားေလးထည္႔ထားပါက တံု႔ျပန္မွဳမ်ားမရရွိေစကာမူ မိမိကိုယ္ကို ေက်နပ္ေနမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိဟာ တန္ဖိုးရွိေသာ ဘဝပိုင္ရွင္အျဖစ္ ထိုက္တန္သူ ျဖစ္လာဖို႔ လုပ္ရပ္တိုင္းကို ေစတနာထားျပီး လုပ္တတ္ဖို႔ မိမိကိုယ္ကို အားေပးၾကပါလို႔ ဆိုခ်င္ပါသည္ ။ ဘဝ တစ္ခုလံဳးကို မဆိုလိုခ်င္ပါ ဒီေန႔တေန႔ကို ဆိုၾကည္႔ခ်င္ပါသည္။ မေန႔ကအရာသည္ ဒီေန႔မွာ ျပန္ယူ၍ မရနိုင္သလို ယခု ဒီေန႔သည္လည္း မနက္ျဖန္မွာ ျပန္ယူ၍ မရနိုင္ပါ ။

ထိုေၾကာင္႔ စကားတိုင္း ၊ လုပ္ရပ္တိုင္း ၊ သေဘာထားတိုင္း ၊ ျပဳမူလွဳပ္ရွားမွဳတိုင္း မွာ မိမိစိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမ်ားကို ရယူလိုမွဳ ကင္းကင္းျဖင္႔ ေပးဆပ္ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါသည္ ။ သို႔မွသာ သင္သည္ ရခဲတဲ႔ လူ႔ဘဝအတြက္ ထိုက္တန္သူ ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲဟု ကၽြန္ဳပ္ ဆိုခ်င္ပါသည္ ။ ဘဝသည္လည္း အလင္းေပးနိုင္တဲ႔ ဘဝအျဖစ္ ျဖစ္တည္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ မည္သည္သည္ မည္သို႔ ရွိသည္ဆိုတာကို မည္သူမွ် ထပ္မေျပာပဲ သိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ယေန႔မွစ ခ်မ္းေျမ႔သာယာပါေစ ………………………

 

ေဖေဖာ္ဝါရီ 13 ရက္ .2011 (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔)

ဘာေန

Advertisements

leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s