>အမွန္…တကယ္

>ေၾသာ္…ငါေတာင္ရူးခ်င္လာျပီ …ဆိုျပီး ကုိယ္႔ကိုယ္ကိုေျပာေနၾကတာ
ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကိုပဲ ေရွ႔တန္းတင္ေနသ၍ ဘယ္ေတာ႔မွမျငိမ္းခ်မ္းပါဘူး
အားလံုးမွာ ညီညႊတ္ဖို႔လိုလာပါတယ္ ေနာ္ . ေနာက္ပို္င္း မွာ အျပဳတရားထက္ အပ်က္တရားကိုပိုလာတယ္ေနာ္ . လူေတြလူေတြ .
ခုခ်ိန္ကစျပီး သဒၵါ ၊ပညာ၊သတိ၊၀ီရိယ၊ဒါေတြျပည္႔ေနဖို႔လိုတယ္
ဒီစိတ္ဓါတ္ေတြ မိမိတို႔ကို္ယ္မွာ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနေအာင္စုစီးထားပါ
ဘယ္မွာ ရာဂ ျဖစ္သလဲ
စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အရာအားလံုးဟာ ရုပ္တရားကိုမွီျပီးျဖစ္တယ္
အတၱေဘာကိုမွီ ျပီးမွရာဂျဖစ္တယ္
ေတြးခ်င္သေလာက္ေတြး ခႏၶာေပၚမွာ မွီေတြးတာပါ
ဘယ္ေလာက္ပဲ အျပင္ထြက္ေတြးေတြး ဒါပဲ ေနာက္ဆံုးအေျခတည္ေတြးၾကတာပဲ ေနာ.
ဒြါရေျခာက္ေပါက္ကို အာရံုူေျခာက္ပါးကတိုက္တယ္
ထိေတြ႔စိတ္ ေတြျဖစ္လာပါတယ္ .
အခု အလြဲၾကီးလြဲေနတာ သိလား အားလံုးဟာ စိတ္နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔မကပ္တာ
စိတ္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔ ကပ္ေအာင္ အသိနဲ႔ သတိနဲ႔ ကပ္ျပီး ေနၾကပါ .. က်င္႔ေဆာင္ၾကပါ
စိတ္ေတြ မလြတ္ၾကပါေစနဲ႔

Advertisements

leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s